Välj rätt väderskydd

Väderskyddat byggande – en välbeprövad metod

Under mer än 20 år har metoden med väderskyddat utvecklats. Idag finns etablerade och väl beprövade tekniska lösningar. Det har medfört att ett växande antal byggherrar och entreprenörer väljer att väderskydda sina byggprojekt.

Läs mer

Väderskyddslösningar

Mer om välj rätt väderskydd

Väderskydd mer än bara en presenning

Kunskapen om vilka olika typer av väderskydd som finns och hur de används är begränsad. Det gör att definitionen av väderskydd i förfrågningsunderlagen i vissa fall är otydlig och kan bli fri för egen tolkning. För olika byggprojekt ser behoven olika ut och valet av väderskydd bör anpassas därefter.

Läs mer

Guide för fristående väderskydd

Fuktkänsliga konstruktioner kan byggs torrt och säkert från första spadtaget med fristående väderskydd. Detta lämpar sig väl vid vid nyproduktion, renovering av byggnader och utbyggnader.

Se guide