Branschrapporter

Väderskyddat byggande ger friska hus och friska människor. Regn och snö på en byggarbetsplats utan väderskydd kan förstöra den mest välprojekterade byggnad, vilket påverkar hälsan för de som bor och arbetar i husen. Fuktsäkerhet är lika viktigt som hållfasthet och brandsäkerhet.

Här har vi samlat länkar till olika rapporter, forum och intressenter som arbetar med frågor och produkter för väderskyddat byggande.