Välj rätt väderskydd

Skälen att välja väderskyddat byggande varierar. Olika byggprojekt kräver olika typer av väderskydd. Så kan du välja rätt väderskydd för ditt byggprojekt

Rätt väderskydd gör skillnad från första spadtaget

  • Skyddar byggnaden.
  • Förbättrar arbetsmiljön.
  • Minskar risken för produktionsstopp.
  • Förebygger fuktskador på byggnaden.
  • Tryggar god förvaltning.
Läs mer

Bostadskvarter i KL-trä byggs under väderskydd


I det här byggprojektet finns flera mätstationer för ett SBUF-projekt som mäter fukt. Data från mätstationerna i ett flertal projekt kommer ligga till grund för analys av klimatförhållandet under väderskydd. Dessutom kommer mikrobiell provtagning ske. Jimmy Karlsson, produktionschef Uppsala Bostad, Skanska Sverige berättar hur de arbetat med väderskyddet över detta bostadskvarter och dess fördelar i byggprocessen.

Läs mer